Making IT Happen

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James D McKeen, Heather A Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470850876

Ký hiệu phân loại: 658.05 Data processing Computer applications

Thông tin xuất bản: England : John Wiley & Son, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 16292

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH