Includes bibliographical references and index.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sharon Heller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471468681

Ký hiệu phân loại: 150.19 Systems, schools, viewpoints

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Sons Inc, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 16380

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH