Includes bibliographical references and index.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Sharon Heller, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0471468681

Ký hiệu phân loại: 150.19 Systems, schools, viewpoints

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. :John Wiley & Sons Inc, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH