Quantitative Finance for Physicists : An Introduction (Academic Press Advanced Finance Series)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anatoly B Schmidt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 012088464X

Ký hiệu phân loại: 332.015195 Financial economics

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 16393

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH