Governmental accounting made easy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Warren Ruppel, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  047164868X

Ký hiệu phân loại: 657.835 Government

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. :John Wiley & Sons Inc, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


* Finance
   Public
  - United States
* Accounting.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH