Creating Family Web Sites For Dummies®
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Janine Warner, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  076457938X

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. :Wiley Publishing, Inc, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 16434
1. Genealogy
  - Computer network resources.; Web publishing.
  - Web sites
  - Design.1. Genealogy
  - Computer network resources.
2. Web publishing.
  - Web sites
  - Design.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH