Poverty in Guatemala.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: World Bank The

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 082135552X

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The World Bank, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 16437

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH