Đầu tư quốc tế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.673 International investment

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội , 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 233 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Đầu tư quốc tế-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH