GoldLyrics.com - Mathematics for Game Developers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Tremblay

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 159200038X

Ký hiệu phân loại: 794.8151 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Boston : Thomson Course Technology, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 16483

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH