Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.7

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


; Doanh nghiệp ; Đăng ký và chuyển giao ; Việt Nam;

DÃY KỆ
11D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3F
*Ký hiệu xếp giá:  338.7
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn