Psychology's grand theorists : how personal experiences shaped professional

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Amy Demorest

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805851070

Ký hiệu phân loại: 150.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 16526

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH