Nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh : sách tham khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4346 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Hồ Chí Minh -- Tư tưởng -- Bài giảng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.434


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH