Water resources sector strategy :
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821356976


Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank, 2004,

Mô tả vật lý: vi, 78 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


World Bank.-- Economic development projects -- Developing countries ; Planning.; Industrial water supply -- Developing countries ; Management.; Water resources development -- Developing countries ; Planning.; Water-supply -- Economic aspects ; Developing countries.; Water-supply -- Developing countries ; Management.; Water-supply, Agricultural -- Developing countries ; Management.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH