Water resources sector strategy : strategic directions for World Bank engagement.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821356976

Ký hiệu phân loại: 333.91 Water and lands adjoining bodies of water

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The World Bank, 2004

Mô tả vật lý: vi, 78 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 16548

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH