Access to financial services in Brazil

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anjali Kumar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821357166

Ký hiệu phân loại: 332.1 Banks

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The World Bank, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 16549

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH