The counterterrorism handbook : tactics, procedures, and techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Frank Bolz, David P Schulz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849309646

Ký hiệu phân loại: 363.3 Other aspects of public safety

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 16560

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH