Handbook of chemical and biological warfare agents

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. Hank Ellison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849328039

Ký hiệu phân loại: 358.34 Chemical warfare

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Creative Homeowner Press, 1999

Mô tả vật lý: 507 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 16572

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH