Marx and Digital Machines

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1912656806

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: London : University of Westminster Press , 2020

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 165738

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH