Marx and Digital Machines
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mike Healy, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781912656806

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: London :University of Westminster Press , 2020,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 165738
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH