Triết học Mác - Lênin . Tập1 : Chương trình cao cấp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2000, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:

ID: 1660
1. Philosophy
     Marxist
  - Study and teaching; Triết học
  - Mác-Lênin; Triết học Marx
  - Học tập và giảng dạy1. Philosophy
     Marxist
  - Study and teaching
2. Triết học
  - Mác-Lênin
3. Triết học Marx
  - Học tập và giảng dạy
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 100.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH