Apoptosis and Autoimmunity. From Mechanisms to Treatments.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M Herrman, J. R Kalden

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527304428

Ký hiệu phân loại: 571.973 Autoimmunity

Thông tin xuất bản: Germany : WILEY-VCH, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 16686

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH