Provincialising nature: multidisciplinary approaches to the politics of the environment in Latin America

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1908857811

Ký hiệu phân loại: 363.70098 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Edmonton, AB : University of London Press , 2016

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 166952


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH