Using Information Technology : a practical introduction to computers & communications : Introductory Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071151044

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 2003, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 324 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

ID: 167
Computers.
  - Information technology.
  - Telecommunication systems.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH