Bài học cắt may :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 746.92

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 2001, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Cắt may -- Kỹ thuật,

DÃY KỆ
30D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  746.92
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn