Cases on information technology planning, design and implementation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1599044080

Ký hiệu phân loại: 004.06 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Publishing, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 16721

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH