Software Agent-Based Applications, Platforms and Development Kits

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthias Klusch, Rainer Unland

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3764373474

Ký hiệu phân loại: 006.33 Knowledge-based systems

Thông tin xuất bản: Basel : Birkhauser Verlag, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 16742

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH