Sociedades en conflicto

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-9877225273

Ký hiệu phân loại: 303.484098 Social change

Thông tin xuất bản: Buenos Aires : CLACSO , 2016

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 167641

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH