A Carrot a Day

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Greg Boswell, Chester Elton, Adrian Robert Gostick

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1586855069

Ký hiệu phân loại: 658.314 Motivation, morale, discipline

Thông tin xuất bản: [kđ] : Gibbs Smith Publishers, 2004

Mô tả vật lý: 384 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 16799

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH