Town Hall Meetings and the Death of Deliberation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1452963051

Ký hiệu phân loại: 320.80973 Local government

Thông tin xuất bản: Minneapolis ; London : University of Minnesota Press , 2019

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 168093


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH