Un siglo de deuda pública en México

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076289143

Ký hiệu phân loại: 336.340972 Public debt and expenditures

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico , 1998

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 168226

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH