Modelling and Reasoning with Vague Concepts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jonathan Lawry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 038730262X

Ký hiệu phân loại: 410.285 Data processing Computer applications

Thông tin xuất bản: USA : Springer, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 16829

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH