U.S. Navy Employment Options for Unmanned Surface Vehicles (USVs)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0833084699

Ký hiệu phân loại: 355.83 Transportation equipment and supplies

Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation , 2013

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 168329

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH