Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076289624

Ký hiệu phân loại: 362.82920972 Problems of and services to other groups

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico , 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 168410

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH