Sổ tay hệ thống cơ điện tử
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621 Applied physics

Thông tin xuất bản: TP. HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016,

Mô tả vật lý: 427tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Cơ điện tử -- Sổ tay

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH