Giáo trình công nghệ lạnh thủy sản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Tài, Trần Đức Ba, Trần Thu Hà

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.94 Fishes and shellfish

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2009

Mô tả vật lý: 396tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 168736

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH