Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.45 Communication

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012,

Mô tả vật lý: 415tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

ID: 168903
Giao tiếp kinh doanh
  - Giáo trình
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH