A primer of signal detection theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D McNicol

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805853235

Ký hiệu phân loại: 152.8 Threshold, discrimination, reaction-time studies

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 16901

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH