The American Democracy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0072481218


Thông tin xuất bản: Boston :McGraw Hill, 2003, In lần thứ 6

Mô tả vật lý: 602 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Nước Mỹ -- Chính trị và chính phủ; United States -- Politics and government

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 320.473


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH