Focal Easy Guide to Maya 5 : For new users and professionals: For New Users and Professionals
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jason Patnode, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0240519523

Ký hiệu phân loại: 006.696 Digital video

Thông tin xuất bản: [kđ] :Focal Press, 2004,

Mô tả vật lý: 256 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH