Leaving Earth : Space Stations, Rival Superpowers and the Quest for Interplanetary Travel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Zimmerman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309085489

Ký hiệu phân loại: 629.45009 Astronautics

Thông tin xuất bản: [kđ] : Henry (Joseph) Press, 2003

Mô tả vật lý: 544 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 16992

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH