Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0120445069


Thông tin xuất bản: [kđ] :Academic Press, 2005,

Mô tả vật lý: 392 tr. ;

Ngôn ngữ:


Fiber optics.-- Optical amplifiers.-- Optical communications.-- Raman effect.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH