Build Your Own Smart Home
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0072230134

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] :Osborne/McGraw-Hill, 2003,

Mô tả vật lý: 256 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 17068
1. Dwellings
  - Security measures.; Home automation.
  - Home computer networks.
  - Household electronics.-1. Dwellings
  - Security measures.
2. Home automation.
  - Home computer networks.
  - Household electronics.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH