Explorer's Guide to the Semantic Web

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Thomas B Passin, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1932394206

Ký hiệu phân loại: 025.04

Thông tin xuất bản: USA :Manning Publications, 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


,

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn