JUnit recipes : practical methods for programmer testing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1932394230

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Greenwich, CT :Manning, 2005,

Mô tả vật lý: xxx, 721 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Java (Computer program language)-- Object-oriented programming (Computer science)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH