Managing psychological factors in information systems work : an orientation to emotional intelligence
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1591401992

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hershey :Information Science Publishing, 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 17122
1. Computer programming
  - Psychological aspects.; Emotional intelligence.
  - Mental Health.
  - Occupational Health.
  - Emotions.-1. Computer programming
  - Psychological aspects.
2. Emotional intelligence.
  - Mental Health.
  - Occupational Health.
  - Emotions.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH