Buying and Selling a Home

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kiplinger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0938721925

Ký hiệu phân loại: 643.12 Selecting, buying, selling homes

Thông tin xuất bản: [kđ] : Dearborn Financial Publishing, 2002

Mô tả vật lý: 366 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 17132

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH