CCNP Complete Study Guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0782144217

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons, 2005,

Mô tả vật lý: 4124 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 17134
1. Electronic data processing personnel
  - Certification.; Internetworking (Telecommunication)
  - Examinations ; Study guides.; Routers (Computer networks)
  - Examinations ; Study guides.; Software configuration management
  - Examinations ; Study guides.; Telecommunications engineers
  - Certification.1. Electronic data processing personnel
  - Certification.
2. Internetworking (Telecommunication)
  - Examinations
3. Study guides.
4. Routers (Computer networks)
  - Examinations
5. Study guides.
6. Software configuration management
  - Examinations
7. Study guides.
8. Telecommunications engineers
  - Certification.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH