CCNP Complete Study Guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0782144217

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons, 2005,

Mô tả vật lý: 4124 tr. ;

Ngôn ngữ:


Electronic data processing personnel -- Certification.; Internetworking (Telecommunication) -- Examinations ; Study guides.; Routers (Computer networks) -- Examinations ; Study guides.; Software configuration management -- Examinations ; Study guides.; Telecommunications engineers -- Certification.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH