E-Human resources management : managing knowledge people
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1591404371


Thông tin xuất bản: Hershey :Idea Group Publishing, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Information technology -- Management.; Knowledge management.-- Personnel management.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH