Essential Speech and Language Technology for Dutch: Results by the STEVIN-programme

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jan Odijk Peter Spyns

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642309090

ISBN: 978-3-642-30910-6

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature, 2013

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (413 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 171753

 Computational Linguistics
  Germanic Languages
  Artificial Intelligence (incl. Robotics)
  Computing Methodologies
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH