Symposion des wissenschaftlichen Beirates der Suedosteuropa-Gesellschaft am 25./26. Juni 1971 in Muenchen : Ergebnisse und Plaene der Suedosteuropa-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland und Oesterreich

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter Althammer

Ngôn ngữ: ger

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Bern : Peter Lang International Academic Publishers, 1972

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (194 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 171817

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH