Inhabited information spaces : living with your data.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1852337281

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: London :Springer, 2004,

Mô tả vật lý: xxi, 329 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Human-computer interaction.-- Interactive computer systems.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH