Advanced Distributed Systems : Third International School and Symposium, ISSADS 2004, Guadalajara, Mexico, January 24-30, 2004, Revised Papers.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  3540259589

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: USA :Springer, 2005,

Mô tả vật lý: viii, 283 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 17195
1. Electronic data processing
  - Distributed processing ; Congresses.1. Electronic data processing
  - Distributed processing
2. Congresses.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH