Analyzing Rater Agreement : Manifest Variable Methods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eun Young Mun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 080584967X

Ký hiệu phân loại: 519.535 Multivariate analysis

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 17199

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH